Tartu Pereraadio Ühing on 1994 aastal asutatud mittetulundusühing, mis koordineerib kristlik-haridusliku formaadiga raadioprogrammide "Pereraadio", "Semeinoje Radio" ja "Radio Eli" tootmist ning levitamist. Tartu Pereraadio Ühing juhindub oma tegevuses põhikirjast, seadustest ja vabaühenduste eetikakoodeksist. Organistsiooni juhib liikmete üldkoosoleku poolt valitud juhatus ja kuhu kuuluvad Joel Luhamets, Eerik Rahkema, Villu Eenkivi, Ain Riistan, Priit Humal ja Paavo Paul Pihlak.

Ühingu majandustegevuse aluseks on annetused, telekommunikatsiooniteenuste osutamine ning rahvusvahelised koostööprojektid.