• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

NB! Kui soovite, et annetus kajastuks ka teie tuludeklaratsioonis, siis märkige kindlasti makse selgituse ossa ka oma isikukood!

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või        Riia 22a-2, Tartus

PayPal konto omanikele:

alt
 
Taevas TV7
Kaev.net

Teekäija

Plussmeedia
Meie kirik

Eesti Kirik

Kirik ja teoloogia

Pildiraadio

Metropoolia
Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Life TV

Issand, halasta!

alt

 

Palugem Eesti eest!

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa! Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!

alt

alt

Päästa, Issand, ja heida armu meie Jumalast kaitstud Eestimaa peale, hoia teda iga vaenlase ja vastase eest ning juhi kogu rahvast headuse, tõe ja usu poole. Heida armu meie presidendi, valitsuse, riigikogu, kaitseväe ja kõigi peale, kes vastutavas ametis on. Varja rahuga nende valitsust, anna nende südamesse rahu ja headust Sinu püha Kiriku ja kogu Su rahva vastu, et ka meie nende vaikse valitsuse all rahulikku ja vaikset elu elaksime jumalakartuses ja õiguses. Aamen.

 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.30, 9.45 ning vahetult pärast kella 12, 15 ja 18 ERR-i uudiseid.

Igal päeval teated ka siin.

 Laupäev, 06. märts 2021

 
•                  Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ei toimu kirikutes tavapäraseid jumalateenistusi. Jumalateenistusi ja palvekoosolekuid hakatakse edastama interneti vahendusel. Asjakohast infot saate kogudustest kohapealt.
 
•                  Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse veebijumalateenistus on täna kell 11 lehel: www.kogudus.net
Vaata ja kuula ka varasemaid jumalateenistuse salvestusi lehelt: www.advent.ee
 
 
 
Pühapäev, 07. märts 2021
 
·       Kaarli koguduse missa ülekanne tänaYouTube`i kanalil kell 10.00.
Kirik avatud isiklikuks palveks, küünla süütamiseks, kokkuleppel vaimulikuga armulaua osaduseks kella 11.30 – 12.30-ni.
 
·       Tallinna Jaani kirik on avatud palvetajatele täna kell 10.00. Kirjaliku mõtiskluse ja palve on kirjutanud Toomas Paul.
 
·       Tallinna Piiskoplik Toomkirik edastab interneti vahendusel SÕNAJUMALATEENISTUSE täna kell 11.00.
 
·       Peeteli kirik on avatud vaikseks ja individuaalseks palveks täna kella 11.00 – 12.00-ni.
 
·       Oleviste koguduse Jumalateenistus täna kell 10.00, ülekanne kodulehel https://oleviste.ee
 
·       Tallinna Nelipühakoguduse Eelim jumalateenistus täna kell 11.00. Teenistusi saab jälgida koguduse Facebooki või kodulehe vahendusel.
 
·       Mustamäe Kristliku Vabakoguduse jumalateenistus täna kell 11.00 veebi vahendusel. Vajaliku lingi leiab kodulehelt  www.mkvk.ee   
 
·       Kalju Baptistikoguduse jumalateenistus leivamurdmisega täna kell 11.00 veebi vahendusel www.kalju.ee
 
·       Viimsi Vabakoguduse jumalateenistus leivamurdmisega täna kell 12.00 – otseülekanne koguduse kodulehel http://viimsikogudus.ee
 
·       Tartu Pauluse koguduse jumalateenistus täna kell 10.00, lingi vaatamiseks leiad kodulehelt www.tartupauluse.ee
 
·       Tartu Peetri kirik on avatud palvetajatele alates kella 9.00-st. Kell 10.00 peab õpetaja altaris eestpalve, loeb Pühakirja ja õnnistab. Kiriku pinkides saab istuda vaid tähistatud kohtadele.
 
·       Tartu Maarja koguduse välijumalateenistus kogudusemaja õuealal täna kell 13.00.
 
·       Tartu Salemi Baptistikoguduse jumalateenistus täna kell 11.00, ülekanne YouTube`is.
 
·       Tartu Kolgata Baptistikoguduse jumalateenistus täna kell 11.00, ülekande lingi leiad kodulehelt.
 
·       Võru Baptistikoguduse jumalateenistus täna kell 10.00. Lingi leiad kodulehelt https://vorubaptisti.ee
 
·       Rakvere Karmeli koguduse jumalateenistus täna kell 11.00 interneti vahendusel. Täpne info on leitav www.karmel.ee
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Laupäev, 06.märts 2021

Tänased sünnipäevalapsed on: LUULE POTISSEPP, ANU SEPPA, JAAN SAAR, ÕIE RUUS, CARMEN KARABELNIK, TONI KURM, MATRI JOOSUA HOLLMAN, AARON FRANTZ, PIIA PALOOTS, MARIE AGATHE LAUGESAAR, GERLI ŠOLOONINA, GERLI RATAS, MIRJAM EIT ja MARILI VASSILJEV.
 
LUULE POTISSEPP - Uut vaimu meile, Issand, anna ja uuenda me südamed.
Meid valgusriiki armust kanna, meil näita õiget eluteed!
Su juures armu, rahu palju, kes oled päike, kilp ja kalju.
Õnnitlevad ja õnnistust soovivad Juuru Mihkli kogudus ja õpetaja.
 
ANU SEPPA ja JAAN SAAR - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva, soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
Armas ÕIE RUUS –Vastseliina kogudus, Vastseliina ja Misso koguduste laulukoor ja
õpetaja Toivo Hollo õnnitlevad Sind sel sünnipäeval ja soovivad Sulle Taevaisa õnnistust ja rõõmsat sünnipäeva salmiga:
    Issand, Sind ma usaldan,
    Sinu poole palvetan.
    Ära iial lahku mu`st,
    saada mulle kinnitust,
    Palvevastust õnnista,
    et mu süda rahu saaks
    ja et kõiges näeksin Sind,
    Sinu tahe trööstib mind.
 
CARMEN KARABELNIK – Õnnesoovid tähtpäevaks Tartu Maarja koguduse poolt.
 
Kallist TONI KURM`i õnnitleb sünnipäeval ja soovib Taevaisa õnnistusi Saue kodukoguduse pere.
 
MATRI JOOSUA HOLLMAN – Õnnitlused Metodisti Tallinna kogudusepere ja pastori poolt.
 
AARON FRANTZ Otsige Jumalat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal!” Nende sõnadega Jesaja raamatu 55-stpeatükistsoovib palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi Laine.
 
PIIA PALOOTS ja MARIE AGATHE LAUGESAAR – Rõõmurohket uut eluaastat soovib Tartu Salemi Baptistikogudus.
 
GERLI ŠOLOONINA - Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. “Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.” Sõnadega 91sestPsalmist õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
 
GERLI RATAS – Tähtpäeval õnnitleb Sind Puhja kogudus.
 
MIRJAM EIT ja MARILI VASSILJEV - Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist, soovib Kambja kogudus.
 
 
Pühapäev, 07. märts 2021
 
Tänased sünnipäevalapsed on: VAIKE LUBI, AILI SAUK, ASTRA HEINSALU, AIN JAANRU, MEELI LEVASOV, ARVO NILP, MARIKA KRUUS, AIME LIPS, REIN TEDREKIN, ANNE SILVET, RUTTI RAET, JUTA MÄESEPP, HELLE KASK, ARDI SILD, ERIKA LAGOŠ, LIIA ÜLE, LIINA ARIKE, LAURA PENTSA ja KRISTA ANNUK.
 
VAIKE LUBI – Südamlikud õnnesoovid tähtpäeva puhul Tartu Peetri koguduselt.
 
AILI SAUK – Rohket õnnistust soovib Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
ASTRA HEINSALU ja AIN JAANRU -Õnnistusterohket uut eluaastat, tervist ja armurikast sünnipäeva soovivad Rakvere Kolmainu kogudus ja õpetaja.  
   
MEELI LEVASOV - Uut vaimu meile, Issand, anna ja uuenda me südamed.
Meid valgusriiki armust kanna, meil näita õiget eluteed!
Su juures armu, rahu palju, kes oled päike, kilp ja kalju.
Õnnitlevad ja õnnistust soovivad Juuru Mihkli kogudus ja õpetaja.
 
ARVO NILP – Sünnipäevaks on Sulle sõnad Jesaja raamatu 60ndast peatükist: Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust.” Otepää Maarja kogudus soovib palju tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva. Samuti soovib Laine Sulle palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi.
 
MARIKA KRUUS –Sünnipäeval olgu Sullejulgustuseks sõnad Jesaja raamatu 55st peatükist: “Otsige Jumalat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal!" Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.
 
Armsad AIME LIPS ja REIN TEDREKIN - Tänasel sünnipäeval tervitab Teid Rakvere Adventkogudus, soovides tervist ja Jumala kaitset uude eluaastasse.
 
ANNE SILVET, RUTTI RAET ja JUTA MÄESEPP – Õnnesoovid tähtpäevaks Tartu Maarja koguduselt.
 
HELLE KASK ja ARDI SILD - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva, soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
ERIKA LAGOŠ ja LIIA ÜLE - Jumala ligiolu ja armastust igasse järgnevasse päeva. Täitku Püha Vaim! Rõõmu, rohkesti rõõmu sünnipäeva puhul, soovib Nõmme Baptistikogudus.
 
LIINA ARIKE, LAURA PENTSA ja KRISTA ANNUK - Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist, soovib Kambja kogudus.
 
Esmaspäev, 08. märts 2021
 
Tänased sünnipäevalapsed on: AIME SIKK, HELJU TREI, KRISTJAN JALUKSE, VILMA KRESSEL, TÕNU PIEDERMANN, RASMUS TAMM, ENDLA-LOREIDA MIRKA, IRAIDA PROKOFJEVA, HILJA PAPPEL, VALVE KÕRVEL, RENATE SIMENSON, MARIS ÜLPER, LILLE VÄLJA, KAIRIT MIINA, IRYS ARD ja KATRIN JUSTUS.
 
AIME SIKK ja HELJU TREI - Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne!  Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus.”
 
KRISTJAN JALUKSE - Uut vaimu meile, Issand, anna ja uuenda me südamed.
Meid valgusriiki armust kanna, meil näita õiget elu teed!
Su juures armu, rahu palju, kes oled päike, kilp ja kalju.
 
Õnnitlevad ja õnnistust soovivad tänulik Miikaeli kirikukoor, Mihkli kogudus ja õpetaja.
 
VILMA KRESSEL ja TÕNU PIEDERMANN- Otepää Maarja kogudus soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva.
 
RASMUS TAMM - Sind tervitab tähtpäeval ning soovib rohkeid Jumala
õnnistusi, rahu ja rõõmu igasse päeva, Tartu Püha Luuka kogudus.
 
ENDLA-LOREIDA MIRKA ja IRAIDA PROKOFJEVA - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva, soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
HILJA PAPPEL - Jumala ligiolu ja armastust igasse järgnevasse päeva. Täitku Püha Vaim! Rõõmu, rohkesti rõõmu sünnipäeva puhul, soovib Nõmme Baptistikogudus.
 
VALVE KÕRVEL, RENATE SIMENSON, MARIS ÜLPER, LILLE VÄLJA, KAIRIT MIINA, IRYS ARD ja KATRIN JUSTUS - Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist, soovib Kambja kogudus.
 
 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login