• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

NB! Kui soovite, et annetus kajastuks ka teie tuludeklaratsioonis, siis märkige kindlasti makse selgituse ossa ka oma isikukood!

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või        Riia 22a-2, Tartus

PayPal konto omanikele:

alt
 
Taevas TV7
Kaev.net

Teekäija

Plussmeedia
Meie kirik

Eesti Kirik

Kirik ja teoloogia

Pildiraadio

Metropoolia
Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Life TV

Issand, halasta!

alt

 

Palugem Eesti eest!

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa! Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!

alt

alt

Päästa, Issand, ja heida armu meie Jumalast kaitstud Eestimaa peale, hoia teda iga vaenlase ja vastase eest ning juhi kogu rahvast headuse, tõe ja usu poole. Heida armu meie presidendi, valitsuse, riigikogu, kaitseväe ja kõigi peale, kes vastutavas ametis on. Varja rahuga nende valitsust, anna nende südamesse rahu ja headust Sinu püha Kiriku ja kogu Su rahva vastu, et ka meie nende vaikse valitsuse all rahulikku ja vaikset elu elaksime jumalakartuses ja õiguses. Aamen.

 

Teated ja kuulutused

Pühapäev, 23. jaanuar 2022

Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta täna, kõigepealt Tallinnas ja ümbruskonnas:
 
·      Kaarli kirikus algavad missad täna kell 10 ja kell 12.
 
·      Tallinna Jaani kirikus on armulauaga jumalateenistus kell 10.
 
·      Piiskoplikus Toomkirikus algab missa kell 11.
 
·      Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus on liturgia algus kell 10.
 
·      Peeter-Pauli katedraalis on missad eesti keeles on kell 11.30 ja kell 14, missa vene keeles algab kell 18.
 
·      Püha Katariina kloostri kabelis on missa täna kell 16.
 
·      Nõmme Rahu kirikus algab jumalateenistus kell 10.30 ja Peeteli kirikus kl 11.
 
·      Tallinna Metodistikoguduse jumalateenistus on kell 10.
 
·      Kalju, Nõmme, Allika ja Mähe Baptistikoguduste jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses ja Tallinna Vineyard’i [vinjardi] koguduses algavad jumalateenistused kell 11.
 
·      Tallinna Eelimi Nelipühakoguduse, Missio koguduse ja Elava Vee koguduse jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Valguse Tee Vabakoguduse jumalateenistus toimub kell 18.
 
·      Saku Toomase koguduse jumalateenistus ja lastekirik algavad kell 11.
 
·      Laagri Kristliku Koguduse ja Viimsi Vabakoguduse jumalateenistused algavad kell 12.
 
·      Saue Kristliku Vabakoguduse jumalateenistus toimub kell 13.
 
·      Randvere Püha Peetri kirikus on jumalateenistus kell 14.30.
 
·      Lasnamäe Hea Sõnumi koguduse jumalateenistus on kell 15.
 
·      Vennastekoguduse Harku tn palvemajas on Jumala Sõna kuulutustund kell 15 ja Endla tn palvemajas algusega kl 17.
 
·      Tallinna Püha esimärter Stefanose koguduse jumalateenistus algab kell 17.
 
KOGUDUSTE TEATEID Tartust ja teistest Eestimaa paikadest:
 
·      Tartu Pauluse ja Peetri kirikutes algavad teenistused kell 10.
 
·      Tartu Maarja koguduse jumalateenistuse alguseaeg on kell 12.
 
·      Tartu Katoliku kirikus algavad missad poola- ja vene keeles kell 10.30 ning eesti keeles kell 12.
 
·      Tartu Salemi- ja Kolgata Baptistikoguduste jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Tartu Annelinna koguduse jumalateenistus täna kell 10.
 
·      Tartu Ruut koguduse ja Päästearmee Tartu korpuse jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Tartu Püha Luuka koguduse jumalateenistus algab samuti kell 11.
 
·      Rakvere Metodistikirikus on teenistus kell 10.
 
·      Rakvere Kolmainu kirikus ja Kadrina Katariina kirikus algavad jumalateenistused kell 11.
 
·      Rakvere Karmeli koguduse jumalateenistus algab kell 11.
 
·      Türi Misjonikoguduse jumalateenistus algab kell 11.
 
·      Võru Baptistikoguduse jumalateenistus algab kell 10.

Esmaspäev, 24. jaanuar 2022

Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta lähipäevil:
 
·      Kaarli kirikus toimub missa täna kell 13, homme on muusikaõhtu kell 17.30, musitseerivad Madis Vilgats ja Piret Aidulo. Sissepääs vaba.
 
·      Tallinna Jaani kirikus on palvus Taize´ lauludega täna kell 18. Palvust viib läbi Annely Neame [niim].
 
·      Peeter-Pauli katedraalis on missad täna kell 8 ja 18 ning homme samuti kell 8 ja 18.
 
·      Püha Katariina kloostri kabelis algab missa täna kell 12.
 
·      Tallinna Metodistikoguduse piiblitund ja palveosadus on homme kell 18.30 Zoomi keskkonnas.
 
·      Tartu Palvekliinik on avatud täna kella 18-20ni.
 
·      Rakvere Karmeli koguduse palveteenistus toimub täna õhtul kell 19.
 
·      Rakvere Palvekliinik (Pikk tn 19) on avatud homme kella 18.30st-20.30ni.
 
·      Võru Palvekliinik on avatud täna kella 18.30st – 20ni.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Pühapäev, 23. jaanuar 2022

Tänased sünnipäevalapsed on: VAIKE URBLEPP, KALLE VEEDLA, ANU KOPPA,KAAREL NIGOL, AINO VAGUR, LEMBIT LEHEMETS, VILMA PABUSK, VLADIMIR TOFRI, ITI NORRALT, LILIAN HIIEMAA, KARL-JUHAN LAANESAAR, MARI KALLLING ja BIRGIT OJASALU.
 
Kallis kaasteeline VAIKE URBLEPP, Jumala armas tütar, kallistame ja
õnnitleme Sind auväärse 90. juubelisünnipäeva puhul pühakirja salmiga
Filiplastele 3:13,14  "Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva
poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole
Kristuses Jeesuses". Taevalikku hoidmist, sädelevat elurõõmu ja südamerahu
igasse päeva soovib ühendus Nõmmelill.
 
VAIKE URBLEP'ale,  KALLE VEEDLA'le ja ANU KOPPA'lesoovib Püha Vaimu ligiolu, rõõmsaid hetki, naeru ja seiklusi uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.
 
KAAREL NIGOLale soovib head tervist, rõõmsat meelt ja Jumala ligiolu algavasse uude eluaastasse Tartu Peetri kogudus.
 
Armas AINO VAGUR – Õnnistusterohket uut eluaastat, tervist ja armurikast sünnipäeva soovib sulle Rakvere Kolmainu kogudus.
 
LEMBIT LEHEMETS ja VILMA PABUSK – Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne!  Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus.”
 
Kõlagu Teile, VLADIMIR TOFRI ja ITI NORRALT, tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
LILIAN HIIEMAA – Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti! Ta käib Su ees ja teeb Su teerajad tasaseks. Rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Kalju Baptistikogudus.
 
Teile, KARL-JUHAN LAANESAAR, MARI KALLLING ja BIRGIT OJASALU,  soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.

Esmaspäev 24. jaanuar 2022

Tänased sünnipäevalapsed on: HILJA NIGUL, MAIMU SÄRAK, VAIKE PIHELGAS, ANDRES KÄHARA, ÜLLE KAMS, VERONIKA PAIST, VILJAR VAHESAAR, MARTTI KORK, MARJE TAMM, RAIT TALVOJA, ANU VANANURM, ANNA-RUTH BLOWER, ELIS VÕSU, RIIVO VÄÄN, LIIS LANG ja CRISTIANA MARIA TASA.
 
HILJA NIGUL – Head tervist, rõõmsat meelt ja Jumala ligiolu algavasse uude eluaastasse, soovib Tartu Peetri kogudus.
 
Kõlagu Teile, MAIMU SÄRAK ja VAIKE PIHELGAS, tervituseks 121. Psalmi 7. salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
ANDRES KÄHARA – Head tervist ja palju õnnistusi - nagu on öeldud Psalmis 91. Ela ikka koos Jeesusega! Õnnitleb abikaasa Ilme koos suure perega.
 
ANDRES KÄHARAle soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.
 
ÜLLE KAMS ja VERONIKA PAIST – Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub!“ nii ütleb Psalm 37:4.Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
VILJAR VAHESAAR „Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“ Matteuse 5:14-16 Õnnitleb Mähe Baptistikogudus.
 
MARTTI KORK – Sind õnnitleb Tartu Maarja kogudus piiblisalmiga Psalm 119:105: „Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal,“ ja soovib rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks.
 
Armas MARJE TAMM – Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti! Ta käib Su ees ja teeb Su teerajad tasaseks. Rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Kalju Baptistikogudus.
 
RAIT TALVOJA!
Su taevaarmastuse päike, mu südamesse soojust tõi.
Ses valguses me usk, nii väike, ka rõõmsalt haljendama lõi.
Mu usk, oh Vaim, see Sinu töö, ei ma siis kartma löö!
Õnnitlevad Juuru Mihkli kogudus õnnitleb ja tänulik Miikaeli kirikukoor.
 
Kallitele laululastele, ANU VANANURMele ja ANNA-RUTH BLOWER'ile, soovib rohkeid Taeva-Isa õnnistusi sünnipäeva puhul Saue Kristliku Vabakoguduse tänulik pere.
 
Armas sünnipäevalaps ELIS VÕSU – sind õnnitleb Tartu Salemi Baptistikogudus ja kinnitab sõnadega 91st Psalmist: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
 
Teile, RIIVO VÄÄN, LIIS LANG ja CRISTIANA MARIA TASA, soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.
 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login