• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Teekäija

Meie kirik

Eesti Kirik

Kirik ja teoloogia

Pildiraadio

Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-st 15-ni Pereraadio üldtelefonil 7488458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reede, 26. mai 2017

Tänased tähtpäevalised on:LIIVIA PAABO, REINA OTSA, AILI LEPISK, ELGA TEESALU, UNO PLAKS, SILVIA KIRSCH, PEETER PAENURM, MERLE LOODUS–ADAMSON, ANDRES AVISTE, KATRIN KAASIK, ANNELI ANNAST, SIRJE TALV, SIIRI URI, KEVIN KÕIVSAAR, TRISTAN ALFRED TIMMERMANN, SIRJE PALM, ALLAN TORRI, JÜRI MÄND, LEHTI MÄGI, TRIINU KALLE, ÜLLE PEREND, TIINA UNT, REIN ERDEL, MEETI SIIM, INDREK PAIST, LAIVI VAARMETS ning abielupaar MAI ja JAAK RISTIOJA
 
Armsad LIIVIA PAABO ja REINA OTSA, teile soovib õnne ja õnnistust tähtpäevaks ning Jumala rahu igasse päeva Tartu Pauluse kogudus.
 
AILI LEPISK! Psalmist kinnitab: „Issand kosutab mu hinge. Ta juhib meid õigluse teele oma nime pärast!“ (Ps. 23:3). 79ndal sünnipäeval õnnitlevad ja kallistavad ning soovivad tervist, rahu, rõõmsat meelt ning ergast vaimu ikka veel ja veel - Aino ja Udo. Kallis AILI LEPISK! Kõigekõrgema tõotus sulle on: „Pika eaga ma täidan tema
ja annan temale näha oma õndsust!“ (Laul 91:16)
Aabrahami õnnistust soovides õnnitlevad teid, AILI, endised sõbrannad.
 
Armsad luuleringi kaaslane ELGA TEESALU ja usukaaslane AILI Tartust! Kinnitagu Teid Jaakobuse kirja 1. peatüki 12. salm: „Õnnis on see inimene, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad.“ Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.
 
Koguduseliiget, UNO PLAKS’i õnnitleb uude eluaastasse astumise puhul ning soovib Jumala armu ja õnnistust Tartu Peetri kogudus.
 
Armas SILVIA KIRSCH! “Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale,” ütleb Psalm 147:11. Jumala ligiolu ja õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.
 
Teid, õpetaja PEETER PAENURM ning MERLE LOODUS–ADAMSON, ANDRES AVISTE ja KATRIN KAASIK õnnitleb hällipäeval ja soovib õnnistust uueks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
PEETER PAENURM ja ANNELI ANNAST! Jumala õnnistust ja kaitset igaks uue eluaasta päevaks soovib Tartu Maarja kogudus.
 
Kallis SIRJE TALV! Teile soovib palju, palju õnne, jõudu, jaksu ja tervist - Silja. Ning SIRJE TALV, hällipäeval õnnitleb teid ka sõbranna Raja. Kallis SIRJE TALV! Täna lilli ilusaid sulle kingime, õnne-õnne kogu eluks soovime. Tervitavad sugulased Tallinnast, Jõgevalt ja Palamuselt, Silvi Kaljussaar, Leedi Laane ja Elvi Jaska, Silja Saks ning endised hobitantsijad.
 
Head sünnipäevalapsed SIIRI URI, KEVIN KÕIVSAAR ja TRISTAN ALFRED TIMMERMANN! „Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas,“ ütleb 1. Johannese kirja 4. peatüki 16. salm. Hällipäeval õnnistussoovidega tervitab Kambja kogudus.
 
Kallis SIRJE PALM! Võta vastu minu õnnesoovid väikesed, ole alati rõõmsameelne, lahke, lõbus ja õnnelik. Palju õnne soovib Maia.
 
ALLAN TORRI, teid õnnitleb sünnipäeva puhul ning soovib Jumala õnnistust ja armu Tallinna Kalju Baptistikogudus.                                                                    
 
Kallid usukaaslased JÜRI MÄND ja LEHTI MÄGI! Tänulikkust eluteele tagasi vaadates. Kes toob ohvriks tänu, see annab Jumalale au. Teid tarvitab Saue Kristliku Vabakoguduse pere.
 
JÜRI MÄND ja TRIINU KALLE! Taevalist tarkust, juhtimist ja õnnistust igasse päeva soovivad Tallinna Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
Koguduse palvemeeskonna juhataja ÜLLE PEREND ja koguduse perenaine TIINA UNT! Sünnipäeval õnnitleb ja soovib rohkesti õnnistusi ülalt Tartu Kolgata kogudus.
 
REIN ERDEL! Issand ütleb prohveti Jeremia suu läbi: „Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga!" (Jeremia 31,3) Olgu see piiblisalm sulle saatjaks uuel eluaastal. Palju õnne ja tervist soovib õde Anne-Lii
 
Teid, MEETI SIIM, INDREK PAIST ja LAIVI VAARMETS õnnitleb hällipäeval ja soovib rikkalikku Taevaisa õnnistust ja hoidmist Rakvere Karmeli kogudus.
 
Armas abielupaar MAI ja JAAK RISTIOJA! 5ndal pulmaastapäeval õnnitleb teid ja soovib veel palju Jumalast õnnistatud ühiseid aastaid Tartu Kolgata kogudus.

Laupäev, 27. mai 2017

Tänased sünnipäevalapsed on: MEERI MUTSO, ÜLLE VAHAR, LAINE OJAVEER, MARTA KIRROTON, ENNO VAREK, MILVI AABLOO, JAANUS ROOS, ANDRES MÄEKIVI, KAIRE PAPPE, HELINA TAMM, EVE VALK, MARGIT OLLE, TALVI TALI ja TERJA ELIAS
 
Teid, MEERI MUTSO õnnitleb 93. sünnipäeval ja soovib õnnistust algavaks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
Koguduseliiget ÜLLE VAHAR’it õnnitleb ning soovib õnnistust ja Jumala rahu igasse päeva Tartu Pauluse koguduselt.
 
LAINE OJAVEER Laeva külast! Aastates peidus on rõõmude ootust, neist leiad õnne ja nendes on lootust. Oota ja vaata, mis toovad nad tulles, meie poolt päikest täis päevi Sulle. Teid õnnitleb 81. sünnipäeval ja soovib palju õnne Laeva Vallavalitsus.
 
75 Armas juubilar MARTA KIRROTON! Pensionäride ühendus „Kodukotus“ soovib teile 75ndal sünnipäeval, et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks teie ellu rõõmu ja õnne.
 
Teile, ENNO VAREK, soovib Jumala armu ja õnnistust uueks eluaastaks Rakvere Kolmainu kogudus ja õpetaja.
 
MILVI AABLOO ja JAANUS ROOS! „Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas,“ ütleb 1. Johannese kirja 4. peatüki 16. salm. Õnnistatud sünnipäeva soovib teile Kambja kogudus.
ANDRES MÄEKIVI õnnitleb tänasel tähtpäeval ning soovib tervist ja Jumala rikkalikku õnnistust Tartu Püha Luuka kogudus
 
Armsad usuõed KAIRE PAPPE ja HELINA TAMM! Teid õnnitleb sünnipäeval ning soovib armu ja õnnistust Issandalt Tallinna Kalju Baptistikogudus.
 
Koguduseliiget EVE VALK’u õnnitleb hällipäeval ja soovib palju Jumala õnnistust Mustvee Betaania kogudus.
 
MARGIT OLLE, teile soovib Jumala õnnistust ja kaitset igaks uue eluaasta päevaks Tartu Maarja kogudus.
 
TALVI TALI´t õnnistab sünnipäeval ja soovib, et Jumal Sind ikka kannaks ja juhiks eluteel Saue Vabakogudus.
 
Kallis TERJA ELIAS! Palju õnne ja rohkeid Jumala õnnistusi juubelisünnipäeva puhul soovib teile Kadrin perega.

Pühapäev, 28. mai 2017

Tänased sünnipäevalapsed on: ILSE KUDDU, KERTI TOODE, TIIA-REET PEHKA, OSKAR LINNOP, BERNHARD TUULIK, HELGI MÜÜR, LEILI SULTS, ELGA KASK, MILVI PÄRN, TRIIN LEIT, JANEK RATAS, THOMAS SÄGI, HELERY POKK, VEIKO VÕSU, VEERA KAUP, ELLE KIVIKINK, MARE KAARDE, THEA KANT, KATRIN RANDRÜÜT, AARAND ROOS, RAINI TUBERG jaRENATA VOLKOV.
 
ILSE KUDDU´t Põlvas õnnitlevad 89. sünnipäeval ning soovivad head tervist ja rõõmu õelapsed peredega.
 
Koguduseliikmeid, KERTI TOODE’tja TIIA-REET PEHKA’t õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.
 
Kallis usuvend OSKAR LINNOP! On möödunud suved ja pakasekuud, kord aasad on õites, kord raagus on puud. Oled sammunud reipana eluteel. Olgu tervist ja õnne, sul veel ja veel. Olgu su usk kinnitatud kuningas Taavetiga lauluridadega: „Sest sina, Issand, olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata.“ (Ps 63,8) Rohkeid jumala õnnistusi uude 85. hällipäevaks ja uude eluaastasse soovib Räpina Metodistikogudus ja pastor Ele Paju perega.
 
Teid, BERNHARD TUULIK õnnitleb uue eluaasta alguse puhul ja soovib Jumala armu ja õnnistust Tartu Peetri kogudus.
 
HELGI MÜÜR Laeva külast! Hingele härmaõilmetest hellust, silmisse suvist päikest ja kelmust. Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu, kurve ja sirgeid teid - neis peitubki ilu. Palju õnne soovib 70ndal juubelisünnipäeval Laeva Vallavalitsus.
 
Armsad LEILI SULTS ja ELGA KASK! „Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas,“ ütleb 1. Johannese kirja 4. peatüki 16. salm. Õnnistatud sünnipäeva soovib Teile Kambja kogudus.
 
Teid, MILVI PÄRN, TRIIN LEIT, JANEK RATAS, THOMAS SÄGI ja HELERY POKK  õnnitleb sünnipäeval ja soovib õnnistust uueks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.  
 
Head usukaaslased VEIKO VÕSU ja VEERA KAUP, teile soovib õnne ja õnnistust ning Jumala tuntavat ligiolu igasse järgnevasse päeva Nõmme Baptistikogudus.
 
ELLE KIVIKINK, julgustagu sind Jeesuse sõnad: „Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.(Johannese evangeelium 14. peatükk, salmid 2-3) Kallis Elle, oleme Sulle väga tänulikud, et ikka avad lahkelt naeratades meile oma kodu-ukse. Soovime kogu südamest palju õnne, õnnistusi, tervist ja ilusaid päevi - Sinu kodugrupp - Reeli, Helda, Malle, Elvi ja Merike.
 
Koguduseliikmele MARE KAARDE’le soovib palju õnne sünnipäeva puhul ja Jumala õnnistust Tartu Maarja kogudus.
 
Armas THEA KANT! Jumal õnnistagu Sinu uut eluaastat Pühakirja sõnadega: „Et Te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga!“ Õnnitlevad EMK Võru Elupuu kogudus ja pastor.
 
Kallid KATRIN RANDRÜÜT ja AARAND ROOS! Teile soovib õnne ja jätkuvalt õnnistatud Jumalaga kooskäimist Tallinna Kalju Baptistikogudus.
 
RAINI TUBERG´i  õnnitleb tähtpäeval ja soovib õnnistusi ülalt Tartu Püha Luuka kogudus.
 
Oma armsale Pühapäevakooli õpetajale RENATA VOLKOV’ile soovivad Issandast õnnistatud uut algavat aastaringi Tartu Salemi kogudus ja hingekarjased.
 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.30, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12,15 ja 18 ERR uudiseid.

Igal päeval teated ka siin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reede, 26. mai 2017

Tallinnas ja selle lähiümbruskonna kogudustes:
 
·      Peeteli kirikus toimub venekeelne jumalateenistus homme kell 11. Ning kl 13-18 on Pelgulinna päevade raames avatud Peeteli kiriku torn ja kirikusaal, kus terve päeva jooksul toimub muusikaline tegevus.
 
·      Peeter–Pauli kirikus missad täna kell 8 ja kell 18.
 
·      Püha Katariina kloostri kabelis missa täna kell 12.
 
·      Püha Siimeoni ja naisprohvet Anna kirikus vigiilia homme kell 17.
 
·      Tallinna Adventkirikus noorte korraldatud jumalateenistus täna kl 19, ettekandeid reformatsioonist koos tolleaegseid lauludega. Uksed on lahti kõigile! Homme hingamispäevakool kell 10, jumalateeistus algab kell 11.15, õhtune teenistus kell 18.
 
·      Eelimi Nelipüha koguduse hooaja viimane piiblitund toimub täna kell 18.
 
·      Suur ülestõusmispühadega seotud NUKUETENDS (aadressil Wismari 32) toimub homme, 27. mail kl 12. Kõik on oodatud!
 
·      Kalamaja palvekliinik on avatud täna kella 19st-20.30ni, aadressil Kalju tn 1.
 
Tartu kogudustest ning mujalt Eestist:
·      Täna ja homme peetakse Tartus kirikukongressi. L 27. mail kl 10 on kõik oodatud pidulikule jumalateenistusele Pauluse kirikusse. Kell 12 algaval ettekandekoosolekul kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja professorid Tarmo Soomere ja Margit Sutrop.
 
·      Peetri kirikus piibliring täna kl 12
 
·      Pauluse kirikus noorteõhtu täna kell 19.
 
·      Maarja koguduse majas AA-grupi kogunemine täna kell 18.
 
·      Tartu Kolgata Baptistikoguduses juunioride õhtu täna kell 18.
 
·      Pühade Aleksandrite kirikus Suur õhtuteenistus homme kell 18.
 
·      Tartu Adventkoguduse palvekoosolek täna kell 19. Homme hingamispäevakool kell 9.50, jumalateenistus kell 11.15.
 
·      Rakvere Kolmainu kirikus õhtupalvus homme kell 18.
 
·      Haapsalu Jaani kirikus hommikupalvus täna kell 9.
 
·      Vennastekoguduse suvepäev Saku–Tõdva palvelas teemal „Usupuhastus“ toimub 10. juunil. Osavõtusoovist teatada hiljemalt 7ndaks juuniks telefonil 533 598 50 või e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
 
·      Pille Lille Muusikute fondi korraldatavad kevadkontsert täna kl 18 Elva Kirikus

Laupäev, 27. mai 2017

·      Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus täna kell 11. Ning kl 13-18 on Pelgulinna päevade raames avatud Peeteli kiriku torn ja kirikusaal, kus terve päeva jooksul toimub muusikaline tegevus.
 
·      Tallinna Peeter–Pauli kirikus missad täna kell 8 ja 18.
 
·      Püha Siimeoni ja naisprohvet Anna kirikus vigiilia täna kell 17.
 
·      Tallinna Adventkoguduse hingamispäevakool täna kell 10, jumalateenistus algab kell 11.15, õhtune teenistus kell 18.
 
·      Suur ülestõusmispühadega seotud NUKUETENDS (aadressil Wismari 32) toimub täna kl 12. Kõik on oodatud!
 
·      Tartus jätkuvad täna kirikukongressi sündmused:
Kell 10 on kõik oodatud pidulikule jumalateenistusele Pauluse kirikusse.
Kell 12 algab ettekandekoosolek, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja professorid Tarmo Soomere ja Margit Sutrop.
 
·      Tartu Pühade Aleksandrite kirikus Suur õhtuteenistus täna kell 18.
 
·      Tartu Adventkoguduse hingamispäevakool täna kell 9.50, jumalateenistus algab kell 11.15.
 
·      Rakvere Kolmainu kirikus õhtupalvus täna kell 18.
 
·      Vennastekoguduse suvepäev Saku–Tõdva palvelas teemal „Usupuhastus“ toimub 10. juunil. Osavõtusoovist teatada hiljemalt 7ndaks juuniks telefonil 53 35 98 50 või e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Pühapäev, 28. mai 2017

Tallinnas ja Harjumaal:
·      Tallinna Kaarli kirikus ja Jaani kirikus jumalateenistused kell 10. Jaani kirikus täna kell 17 kontsert, kus esineb Wimbledon Choral Society koor Inglismaalt. Dirigent Leil Ferris. Orelil Michael Higgins.
 
·      Nõmme Lunastaja kirikus jumalateenistus kell 10.30.
 
·      Toomkirikus jumalateenistus kell 11.
 
·      Peeteli kirikus jumalateenistused kell 11 ning Eesti Muusika-ja teatriakadeemia üliõpilaste kontsert-eksam, kus esinevad Tallinna Kammerkoor ja Kaarli koguduse kontsertkoor, täna algusega kell 19.
 
·      Püha Vaimu kirikus jumalateenistus täna kell 11, inglisekeelne teenistus algab kell 13.
 
·      Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse jumalateenistus täna kell 15.
 
·      Lasnamäe Püha Markuse osakoguduses jumalateenistus täna kell 17.
 
·      Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajas, Endla tänav 68 toimub kuulutustund kell 17.
 
·      Katoliku kiriku Peeter–Pauli koguduses missa poola keeles kell 10, eesti keeles kell 11.30 ja vene keeles kell 18.
 
·      Pühade Siimeoni ja Hanna kirikus liturgia kell 10.
 
·      Tallinna Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10.
 
·      Oleviste kirikus jumalateenistused kell 10 ja kell 12.
 
·      Kalju Baptistikoguduse jumalateenistus kell 10.
 
·      Allika ja Nõmme Baptistikoguduste jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Mähe Baptistikoguduse jumalateenistus kell 11.
 
·      Laitse Baptistikoguduse jumalateenistus täna kell 11.
 
·      Laagri Kristliku Koguduse jumalateenistus toimub kell 12.
 
·      Eelimi Nelipühakoguduse ja Vineyard’i koguduse jumalateenistused kell 11.
 
·      Valguse Tee koguduse, Elava Vee koguduse ja Mustamäe Kristliku Vabakoguduse jumalateenistused algavad kell 11.
 
·      Tallinna Missio Koguduse jumalateenistus toimub pühapäeviti kell 11. Teenistusega samal ajal toimub lastekirik.
 
·      EELK Saku Toomase koguduse jumalateenistus täna kell 15
 
·      Saku Nelipühi kirikus jumalateenistus kell 11.
 
·      Saue Kristliku Vabakoguduse jumalateenistus kell 13.
 
·      Viimsi Vabakoguduse ja Uue Elu koguduse teenistused kell 17.
 
·      Elisha Treeningkeskuse korraldatav jumalateenistus toimub täna kell 11.
 
·      MTÜ Maailma Valgus inglisekeelne jumalateenistus kell 9.45, teenistus vene ja eesti keeles algab kell 11.
 
·      Open Bible Baptistikoguduse eesti- ja ingliskeelne jumalateenistus Peetri alevikus kl 11.
 
·      Hea Sõnumi koguduse teenistus Tallinnas, Lasnamäe Lindakivi Kultuurikeskuses algab kell 15.
 
·      Hosianna koguduse koosolek algab täna kell 16.
 
·      Randvere Püha Peetri koguduse jumalateenistus kell 14.30.
 
Tartus ja mujal:
·      Tartu Pauluse ja Peetri kirikus jumalateenistused kell 10 ja Jaani kirikus jumalateenistus kell 11.
 
·      Maarja koguduse jumalateenistus kell 12, samal ajal toimub pühapäevakool lastele.
 
·      Tartu Katoliku kirikus poola- ja venekeelne missa kell 10.30, missa eesti keeles kell 12 ja inglise keeles kell 19.30.
 
·      Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia kell 10.
 
·      Tartu Salemi Baptistikoguduse, Annelinna ja Risttee koguduse jumalateenistused algavad täna kell 11.
 
·      Kolgata Baptistikoguduse jumalateenistus täna kell 11 ja venekeelne teenistus kell 13.
 
·      EMK Tartu Püha Luuka koguduse jumalateenistus kell 11.
 
·      Päästearmee Tartu koguduse ja Maranata koguduse jumalateenistused kell 11.
 
·      Rakvere Kolmainu kirikus jumalateenistus kell 11. Pühapäevakool lastele algab kell 13.
 
·      Karmeli koguduse 123. aastapäeva jumalateenistus kell 11 ning sünnipäeva kontsert ansambliga Pur Mudd täna kl 16. Jumalateenistus Kundas algusega kell 14.
 
·      Rakvere Metodisti koguduse jumalateenistus kell 10.
 
·      Kadrina Katariina kirikus ja Haapsalu Jaani kirikus jumalateenistused kell 11.
 
·      Nõva Püha Olevi kirikus missa täna kell 11.
 
·      Mustvee Betaania koguduse, Selise Baptistikoguduse, Otepää Evangeelse Vabakoguduse Palverändur ja EKNK Hulja koguduse jumalateenistused algavad kell 11.
 
Kuula raadiot
Pereraadio

Semeinoje Radio

Veel kuulamisvõimalusi
Vanemates seadmetes:
 
Nutiseadmetes:

Soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

TuneIn keskkonnas:

 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login