Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2012.01.07 Kekskkonnategija; Kliima muutumine; Ühisveevärgiprojektid; Keskkonnatasud.
(Hillatr Peets)

30:01 min
downloadKLR 12.01.14 Keskkonnaprojektide rahastamine; Tuurakasvatus; Merealade planeerimine ja Nord Streami gaasitrassid.
(Hillar Peets)

30:49 min
downloadKLR 2012.01.21 Tallinna Elektrijaam; Elektriautod
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.01.28 Keskkonnahoidlik Lahemaa; Linna ja maa seosed; Süsinikdioksiidi kauplemise raha teatritele; Keskkonnauuringute Keskus.
(Hillar Peets)

30:39 min
downloadKLR 2012.02.04 Märgalade kaitse; Kunda Nordicu keskkonnasäästlik tootmine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2012.02.11 Jääpurikafestival; Kergliiklusteed; Õhusaasteainete seire.u
(Hillar Peets)

30:32 min
downloadKLR 2012.02.18 Põlevkivivaldade kaevandustasud, Ilmajaamad taimekasvatajatele; Muuga sadama õhuseire.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.02.25 Eramajade energiasäästlikkuse suurendamine; Eukad taime- ja loomakasvatajad; Maaturismi nõustamisprojekt.
(Hillar Peets)

30:31 min
downloadKLR 2012.03.03 Viimsi veepuhastusjaam; Bioetanooli tootmine; Orhideenäitus.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2012.03.10 Kasvuhoonegaasid; Avalikud veekogud; Bioetanool; Maaküte.
(Hillar Peets)

30:28 min
downloadKLR 2012.03.17 Koolimajade renoveerimine; Erametsaomanike koostöö; Linnuliikide tutvustus; Planataariumipäev.
(Hillar Peets)

30:32 min
downloadKLR 2012.03.24 Veepäev; Veemajandus- ja keskkonnaharidus; Keskkonnaorganisatsioonide rahastamine.
(Hillar Peets)

30:13 min
downloadKLR 2012.03.31 Loodusressursside kasutamine; Saastekvootide kärped; Looduskaitse arengukava; Jahiseadus.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2012.04.07 Kes kaitseb inimest, kes kaitseb looma?
(Hillar Peets)

29:43 min
downloadKLR 2012.04.14 Looduskaitse arengukava; Angerja teekond; majade renoveerimine.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.04.21 Keskkonnategevuskava; Kohalik toit; Tuulegeneraatorid; Biokütused.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2012.04.28 Elektrienergia; Põlevkivi arengukava; Peipsi reostuskoormus; Kalapüügiseire.
(Hillar Peets)

30:10 min
downloadKLR 2012.05.05 Looduse aastafoto; Narva juga; Entrumi koolitusprogramm; Veeldatud maagaas.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.05.12 Lennusadama angaarid; Elektriautod; Tuumaenergia; Õietolmuseire.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2012.05.19 Looduskaitsekuu; Nord Streami ehituskavad; Varbuse postijaam.
(Hillar Peets)

30:21 min
downloadKLR 2012.05.26 Mere elurikkus, Vesilennukite angaarid, Maa-ameti looduskaardid.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.06.02 Lahemaa Rahvuspark 41; Lennusadama angaaride ekspositsioon; Puugid.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.06.09 Ressursitõhususe nõukoda; Metsaseadus; Vana-Tori hobune.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2012.06.16 Kalanduskokkulepped; Maamaks; Aravete biogaasijaam.
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2012.06.23 Rio+20; Jäätmehoolduse arengukava; Angerjapüügi tasud; Maarefeomi seaduse muudatused; Keskkonnateo konkurss.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.06.30 Ajalooliste parkide säästlik haldamine, Eesti ime 2012, Koeru veeprojekt
(Hillar Peets)

60:07 min
downloadKLR 2012.07.07 Kalandusläbirääkimised ja rääbisepüük; Tuhala kohtulahend; Aastalind nurmkana.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.07.14 Merepäevad; ompost; Mullatihes.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.07.21 Viljapuude bakterpõletik; Meremuuseum; Lasterikkad pered.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.07.28 Looduskaitse arengukava; Enefit280 õlitehas; Tallinna lahe keskkonnaprobleemid.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.08.04 Keskkonnateadlikkuse uuring; Looduskaitse arengukava; Tööstussaaste vähendamine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.08.11 Läänemere saastumine
(Hillar Peets)

30:15 min
downloadKLR 2012.08.18 Avatud elektriturg; Nord Streami teine ehitussoov; Arendusprojektid.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2012.08.25.Nord Strean; Kogukonnad; Tastuvenergia.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.09.01 Keskkonnahariduse uuring; Avanev elektriturg; Uut seadusandluses;
(Hillar Peets)

30:14 min
downloadKLR 2012.09.08 Aruanne põlevkivi kasutamise kohta, Taastuvenergiale ülemineku kava ; Hügieen; Seenenäitus rahvusülikoolis.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.09.15 Saastekvoodi müügitehingute raha kasutamine; Loodusajakirjanik Toomas Jüriado; Külli Kalamees räägib seentest.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2012.09.22 Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni istung; V Maailma Looduskaitseliidu Kongress.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2012.09.29 Elektrituru avanemine; Kiirgushädaolukorrad; Osoonikihti kahandavad ained.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.10.06 Looduskaitsealade loomine ja looduskaitsealuste maadega tehtavad tehingud; Taastuvenergia.
(Hillar Peets)

29:18 min
downloadKLR 2012.10.13 Elektriautode soetamine; Tuuleenergia; Naftareostuse tõrje; Keskkonnategu.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2012.10.20 Hyberabadi loodusrikkuse konverents; Loomaarstipõõe kestlikkus; Energia.
(Hillar Peets)

30:35 min
downloadKLR 2012.10.27 Lahemaa arhidektuurikonkurss; Tuuleenergia Ühendus kritiseerib elektrituru seaduse muudatusi.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2012.1103 Nord Sstreami keskkonnauuringud; Süsinikdioksiidi emissioon.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.11.10 Energiasäästu nädal; Maaelu arengukava keskkonnamõju hindamine; Aasta puitehitis.
(Hillar Peets)

30:38 min
downloadKLR 2012.11.17 Jäätmetekke vähendamise nädal; Ehitusmaavarade rakendusplaan; Piirijärvede kalapüügikvoodid.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2012.11.24 Kunnar Karu Himaalajas; Alaköetud korteri mõju naabritele; Koostootmisjaamad; Prügi käitlemine; Bioloogiline mitmekesisus Läänemeremaades.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2012.12.01 Tuuma- ja taastuvenergeetika; Keskkonnavaldkonna parimad; Mööda maanteid.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2012.12.08 Kliimakohtumine Dohas; Mullauuringud; Küülikute aastanäitus, Maareformi lõpuleviimine; Nord Streami uurimisluba.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2012.12.15 Grant taimede ja kliima seoste uurimiseks; Kliimakõnelused Dohas; Maareformi lõpetamise kiirendamine.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2012.12.22 Käivitati Enefit280 õlitehas; Muudatused gaasiturul; Eesti geoportaali loomine; Maamaksu infosüsteem; Loodushoidlikud põllumehed.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2012.12.29 Hoonete soojustamine; Meremuuseumi mereküte; Aravete Biogaasitehas.
(Hillar Peets)

30:23 min