Kolmapäev, 04. august 2021

Tänased sünnipäevalapsed on: LAGLE LAENNEKUVA, ÜLLE NÄRSKA, TARMO ENGMAN, ANNE KALBERG-SÄGI, KAAREL KÕUTS, ROWENA KLEIMANN, JAANUS AAVIK, KRISTI VALLI, HELJU HERJA, TIINA JUHKAM, LY RANDOJA, ALEKS MATTIAS MÄEKIVI, ROBERT ŠIMKO ja ROSTISLAV KAZAKEVITS.
 
LAGLE LAENNEKUVA – Kinnitagu Sind sõnad Laulu 66 salmidest 8 ja 9: “Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.” Kallile emale palju õnne ja õnnistusi sinu 80. juubelisünnipäevaks, tervist ja Jumala hoidmist igasse päeva soovivad tütar Selena, poeg Remi ja poeg Kim koos pere ja lastega.
 
ÜLLE NÄRSKA – Teile soovib Issanda juhtimist ja õnnistust uude eluaastasse Puhja kogudus.
 
TARMO ENGMAN, ANNE KALBERG-SÄGI, KAAREL KÕUTS – Palju õnne ja rohket Jumala õnnistust sünnipäevalastele soovib Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
Teile, ROWENA KLEIMANN ja JAANUS AAVIK, soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.
 
KRISTI VALLI – Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. „Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.“ Saatku need sõnad 91st Psalmist Sind kogu elu! Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.  
 
Armas HELJU HERJA – Olgu su päevad täis vaimu valgust, õhtud täis tähtede hõbedat, olgu su südames sügavat õnne, tegudest rõõmu ja rahuldust, head tervist ja palju õnnistusi, soovib sõbratar Ilme.
 
TIINA JUHKAM ja LY RANDOJA – Teid õnnitleb piiblisalmiga Psalm 119:105: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal,“ ja soovib rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks Tartu Maarja kogudus.
 
ALEKS MATTIAS MÄEKIVI – Sind tervitab tähtpäeval ning soovib rohkeid Jumala õnnistusi ning rahu ja rõõmu igasse päeva Tartu Püha Luuka kogudus.
 
ROBERT ŠIMKO – Jumala tõotus on: "Ma toon ligidale oma õiguse, see ei ole kaugel, ja mu pääste ei viibi." Armas koguduse vend, ole selle tõotuse osaline! Hällipäeval õnnitlebTartu Kolgata Baptistikogudus.
 
Meie hea ja kauaaegne vabatahtlik kaasautor, preester ROSTISLAV KAZAKEVITS. Aitäh, et oled ikka ja alati olnud ustav ning innukas Jumala tööpõllul nii oma kogudust, kui ka raadiokuulajaid teenides, ja las nõnda jäädagi. Varustagu Issand Sind selle tarvis rohke vaimuliku tarkuse ja õnnistusega – Õnnitleb tänulik Pereraadio pere.
 
 

Neljapäev, 05. august 2021

Tänased sünnipäevalapsed on: LAINE PILVISTE, ANTS JOSEP, EHA TOOMSAR, SIRJE JÄTSA, HELJU HOPPE, ELLE NABER, LEA REINOJAAN, LEA HALLIK, EVI TAMMELA, ANU LAAS, MAI SUUMANN, KAJA JALUKSE-JÄRVIK, ANNELY SIRGE, SANDRA VALTER ja HELIN SIIBAK.
 
LAINE PILVISTE – Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne! Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus.”   
 
ANTS JOSEP“Sest Issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad,” ütleb Psalm 84:12. Rohkeid Taevaisa õnnistusi, tervist, Jumala hoidmist ja juhtimist soovivad Tallinna Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
EHA TOOMSAR ja SIRJE JÄTSA – Palju õnne ja rohket Jumala õnnistust sünnipäevalastele soovib Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
HELJU HOPPE – Jumal andku rahu, rõõmu ja tervist uueks eluaastaks! Õige elab usust, Jumala ligiolu olgu Sinuga iga päev. Õnnitleb Merike.
 
HELJU HOPPE – Olgu Sulle julgustuseks sõnad Psalmist 46 salmidest 2 ja 3: "Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav! Seepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt" Ilusat sünnipäeva ja õnnistatud uut eluaastat soovivad Milvi, Raili ja Peeter peredega.
 
ELLE NABER, LEA REINOJAAN ja LEA HALLIK – Psalmist ütleb: „Kiitke Issandat, sest Issand on hea, mängige Tema nimele, sest see on kaunis!“ (Ps 135:3) Õnnistatud, kaunist ja rõõmsat uut eluaastat Issanda juhtimises soovib Tartu Maarja kogudus.
 
EVI TAMMELA – Rõõmu ja rahu Su eluteele, tugevat tervist ja Jumala õnnistusi Su ellu, kingitusi ilusaid, maiustusi magusaid ja palju lillekesi soovib Merike.
 
ANU LAAS – Sind õnnitleb sünnipäeval ja soovib rahu ja rõõmu südamesse ning jätkuvat Issanda õnnistust kõigeks edaspidiseks Puhja kogudus.
 
MAI SUUMANN – Kõlagu Sulle tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
KAJA JALUKSE-JÄRVIK – Kinnitagu Sind sõnad Pauluse kirjast koloslastele: "Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades." (Kl 3:17) Palju õnne ja rohket Looja õnnistust soovib Juuru Mihkli kogudus, õpetaja ja Miikaeli koor.
 
ANNELY SIRGE – Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Kambja kogudus.
 
SANDRA VALTER ja HELIN SIIBAK„Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva!“ Olgu need sõnad 25nda Psalmi 5ndast salmist teid juhtimas ka uuel eluaastal. Palju õnne ja õnnistust soovib Rakvere Karmeli kogudus.