Reede, 30. september 2022

 
Tänased sünnipäevalapsed on: MILVI TIMOŠTŠUK, OLGA SALIN,ANU ESKO, EINIKE PILLI, HEILI SULEV, LEA PUUSA, HANNES NIID, URVE ORAS ja TARMO ORG.
 
Õnnitleme sünnipäeva puhul MILVI TIMOŠTŠUK´ki ning soovime Sinu järgnevasse eluaastasse rõõmu, igatsust, läbimurdeid ja Püha Vaimu juhtimist! Seda soovib Nõmme Baptistikogudus.
 
OLGA SALIN´ile soovib palju õnne, rõõmsat meelt, hingejõudu ja rahu südamesse Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
Kallis koguduse õde ANU ESKO - õnnitleme Sind sünnipäeval. Soovime head tervist ja elu ning uuel aastaringil kindlat Jumala juhtimist. Õnnistades Saue kodukoguduse pere.
 
Kallis usuõde LEA PUUSA! Kullases lehtede sajus, ajakell sügise rajus, kõneleb aegade lennust, nooruse raugevast jõust. Kõneleb sellest kuis Jeesus su kallimaks sõbraks sai. 73-s Psalm kinnitab ka: “Kes on mul muu taevas, kui Sina. Sest Sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal.” Taevased väed varjaku Sind ka uue eluaasta sees. Õnnistusi uueks eluaastaks soovivad Räpina Metodistikoguduse õed ja vennad.
 
Armas EINIKE PILLI – Soovime Sulle Jumala õnnistust, jõudu ja rõõmu kõiges, mida teed ja kus teenid. Jumala arm ja heldus olgu Sinuga. Pea meeles, et: "Iga hea and ja täiuslik kink tuleb ülalt, valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.” (Jk 1:17) Sünnipäeval õnnitleb Tartu Salemi Baptistikogudus.
 
Õnnitleme HEILI SULEV´it sõnadega Psalmist 91: „Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel“ Palju õnnistusi, tervisi ja Jumala hoidmist uuel eluaastal soovivad majanaabrid Jane, Viia, Joel ja Marje.
 
Armas URVE ORAS – "Olgu sul rõõm Issandast, siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub" - nagu ütleb Psalm 37:4. Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi, HANNES NIID, ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Hällipäeval õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
 
Sulle, TARMO ORG, soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.
 
 
 
Laupäev, 01. oktoober 2022
 
Tänased sünnipäevalapsed on:ASTA LIIVAS, VALVE AMBOS, MARIA-ELISABETCH HAVI, ENDEL KIVIPAUL MÄEMETSMILVI KOOL, URVE PRAAKLE ja ÜLO KELEMENT.
 
Armas õde ASTA LIIVAS! Õnnitleme Sind Su auväärsel sünnipäeval Jumala Sõnast salmiga 2.Tess.3,3: "Aga Issand on ustav, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab!" Jumal Sind väga õnnistagu ka kõigil eelolevatel aegadel! Sinu palvekaaslased.
 
Armsad ASTA LIIVAS, VALVE AMBOS ja MARIA-ELISABETCH HAVI"Olgu sul rõõm Issandas, siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub" - nagu ütleb Psalm 37:4. Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
Kallis onu ja vanaonu ENDEL KIVI! Psalmis 100 on öeldud nõnda: “Issand on hea, Tema heldus kestab igavesti ja Tema ustavus põlvest põlve.” Õnnitleme Sind 90ndal juubelisünnipäeval ja soovime tugevat tervist ning Jumala ligiolu ja õnnistust uue eluaasta igasse päeva! Sind õnnitlevad abikaasa, poeg ning Malle ja Eret perega.
 
Meie armas isa, vanaisa ja vanavanaisa PAUL MÄEMETS! Õnnitleme Sind suurel juubelisünnipäeval, 90. sünnipäeval. „Issand, Sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.“ (Psalm 90:1) Soovime tugevat tervist ja Jumala ligiolu igaks päevaks. Sinu lapsed peredega.
Vend ja kaasvõitleja usuteel PAUL MÄEMETS! Kallistame Sind auväärse 90. juubeli puhul pühakirja salmiga Rm.8:28 - „Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud!”Taevalikku tarkust, südamerahu ja Tema imelist juhtimist igasse päeva soovib auväärsete ühendus Nõmmelill.
Õnnitleme sünnipäeva puhul PAUL MÄEMETSa ning soovime Sinu järgnevasse eluaastasse rõõmu, igatsust, läbimurdeid ja Püha Vaimu juhtimist! Seda soovib Nõmme Baptistikogudus. 
 
MILVI KOOL´ile ja URVE PRAAKLE´le soovib head tervist, rõõmsat meelt ja Jumala ligiolu algavasse uude eluaastasse Tartu Peetri kogudus.
 
ÜLO KELEMENT - “Issand on hea, Tema heldus kestab igavesti
ja Tema ustavus põlvest põlve” - nii julgustab Ps 100:5. Õnnitleme Sind sünnipäeval ja soovime Sulle tervist ning Jumala ligiolu ja õnnistust igasse päeva! Vennad-õed Eesti Evangeelsest Vennastekogudusest.
 
MAARJA EELMÄE´d õnnitleb tähtpäeval Puhja kogudus.
 
Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi, armas CRISTELLA TAMMET, ja kinkigu palju rõõmu ja südamerahu igal päeval! Sünnipäeval õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
 
 

Pühapäev, 02. oktoober 2022
 
Tänased sünnipäevalapsed on: ALMA VEIBRI, ANU OTS, KOIT LATIK, ALO VIIRPALU, KAIU PÕLD, INNA LOOD, VIRGE VÄRAV, VELVE LUUK, AGNES SAMARÜÜTEL, SIRLE ARUJÕE, MAARJA EELMÄE, CRISTELLA TAMMET ja ANDRI TAMMJÄRV.
 
Kõlagu Teile, ALMA VEIBRI ja ANU OTS, tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
KOIT LATIK´ulesoovib palju õnne, rõõmsat meelt, hingejõudu ja rahu südamesse Haapsalu Püha Johannese kogudus.
Kallis isa ALO VIIRPALU!
On elu vahel raskeid
hetki jätnud meile,
on katsumusi rohkem 
kui vast peaks.
Kuid see, mis raske, 
nukker oli eile,
saab homme jälle 
ilusaks ja heaks.
 
Õnnitlevad tütred peredega
 
Armas KAIU PÕLD – Õnnitleme sünnipäeva puhul ning soovime Sinu järgnevasse eluaastasse rõõmu, igatsust, läbimurdeid ja Püha Vaimu juhtimist! Seda soovib Nõmme Baptistikogudus.
 
Armas INNA LOOD"Olgu sul rõõm Issandast, siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub" - nagu ütleb Psalm 37:4. Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
VIRGE VÄRAV´at õnnitleb hällipäeval tädi Raja.
 
Sünnipäevalapsed VELVE LUUK ja AGNES SAMARÜÜTEL – "Sest Issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad,” on kirjutatud Psalmis 84:12. Palju Taevaisa õnnistusi ja Püha Vaimu juhtimist soovib Tallinna Metodistikoguduse pere.
 
SIRLE ARUJÕE´le soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus. 
 
ANDRI TAMMJÄRV – Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ja südamerahu igal päeval. Õnnitleb Saku Toomase kogudus.
 
 
 

Esmaspäev, 03. oktoober 2022
 
Tänased sünnipäevalapsed on: VOLDEMAR JÕGI, ANDRES KAARNA, ANDRES KAARNA, VIRGE KADARIK, PRIIT TAMM, INGRID ARRO, KRISTEL SAAL-ENGMAN, INGRID TAMM, EDITH CHENAULT, MERILIN TELVAR ja ROMET KÕOMÄGI.
 
Kõlagu Teile, VOLDEMAR JÕGI ja ANDRES KAARNA, tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
ANDRES KAARNA"Olgu sul rõõm Issandast, siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub" - nagu ütleb Psalm 37:4. Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
VIRGE KADARIKSu taevaarmastuse päike, mu südamesse soojust tõi. Ses valguses me usk, nii väike, ka rõõmsalt haljendama lõi. Mu usk, oh Vaim, see Sinu töö, ei ma siis kartma löö! Õnnistust soovivad ja õnnitlevad Juuru Mihkli kogudus ja tänulik Miikaeli kirikukoor.
 
Hea koguduse karjane PRIIT TAMM, sind tervitab tähtpäeval ning soovib rohkeid Jumala õnnistusi ning rahu ja rõõmu igasse päeva Tartu Püha Luuka kogudus.
 
AAPO PUKK´ile soovib palju õnne ja Jumala õnnistust Tartu Pauluse kogudus.
 
INGRID ARRO´leja KRISTEL SAAL-ENGMAN´ile soovib palju õnne, rõõmsat meelt, hingejõudu ja rahu südamesse Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
INGRID TAMM´e õnnitleb tähtpäeval Puhja kogudus.
 
Armsad koguduseõed EDITH CHENAULT ja MERILIN TELVAR, teid õnnitleb Tartu Salemi Baptistikogudus ja kinnitab sõnadega 91st Psalmist: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
 
ROMET KÕOMÄGI´le soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.