Pühapäev, 23. jaanuar 2022

Tänased sünnipäevalapsed on: VAIKE URBLEPP, KALLE VEEDLA, ANU KOPPA,KAAREL NIGOL, AINO VAGUR, LEMBIT LEHEMETS, VILMA PABUSK, VLADIMIR TOFRI, ITI NORRALT, LILIAN HIIEMAA, KARL-JUHAN LAANESAAR, MARI KALLLING ja BIRGIT OJASALU.
 
Kallis kaasteeline VAIKE URBLEPP, Jumala armas tütar, kallistame ja
õnnitleme Sind auväärse 90. juubelisünnipäeva puhul pühakirja salmiga
Filiplastele 3:13,14  "Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva
poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole
Kristuses Jeesuses". Taevalikku hoidmist, sädelevat elurõõmu ja südamerahu
igasse päeva soovib ühendus Nõmmelill.
 
VAIKE URBLEP'ale,  KALLE VEEDLA'le ja ANU KOPPA'lesoovib Püha Vaimu ligiolu, rõõmsaid hetki, naeru ja seiklusi uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.
 
KAAREL NIGOLale soovib head tervist, rõõmsat meelt ja Jumala ligiolu algavasse uude eluaastasse Tartu Peetri kogudus.
 
Armas AINO VAGUR – Õnnistusterohket uut eluaastat, tervist ja armurikast sünnipäeva soovib sulle Rakvere Kolmainu kogudus.
 
LEMBIT LEHEMETS ja VILMA PABUSK – Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne!  Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus.”
 
Kõlagu Teile, VLADIMIR TOFRI ja ITI NORRALT, tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
LILIAN HIIEMAA – Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti! Ta käib Su ees ja teeb Su teerajad tasaseks. Rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Kalju Baptistikogudus.
 
Teile, KARL-JUHAN LAANESAAR, MARI KALLLING ja BIRGIT OJASALU,  soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.

Esmaspäev 24. jaanuar 2022

Tänased sünnipäevalapsed on: HILJA NIGUL, MAIMU SÄRAK, VAIKE PIHELGAS, ANDRES KÄHARA, ÜLLE KAMS, VERONIKA PAIST, VILJAR VAHESAAR, MARTTI KORK, MARJE TAMM, RAIT TALVOJA, ANU VANANURM, ANNA-RUTH BLOWER, ELIS VÕSU, RIIVO VÄÄN, LIIS LANG ja CRISTIANA MARIA TASA.
 
HILJA NIGUL – Head tervist, rõõmsat meelt ja Jumala ligiolu algavasse uude eluaastasse, soovib Tartu Peetri kogudus.
 
Kõlagu Teile, MAIMU SÄRAK ja VAIKE PIHELGAS, tervituseks 121. Psalmi 7. salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
ANDRES KÄHARA – Head tervist ja palju õnnistusi - nagu on öeldud Psalmis 91. Ela ikka koos Jeesusega! Õnnitleb abikaasa Ilme koos suure perega.
 
ANDRES KÄHARAle soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.
 
ÜLLE KAMS ja VERONIKA PAIST – Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub!“ nii ütleb Psalm 37:4.Õnnistatud uut eluaastat soovib Rakvere Karmeli kogudus.
 
VILJAR VAHESAAR „Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“ Matteuse 5:14-16 Õnnitleb Mähe Baptistikogudus.
 
MARTTI KORK – Sind õnnitleb Tartu Maarja kogudus piiblisalmiga Psalm 119:105: „Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal,“ ja soovib rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks.
 
Armas MARJE TAMM – Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti! Ta käib Su ees ja teeb Su teerajad tasaseks. Rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Kalju Baptistikogudus.
 
RAIT TALVOJA!
Su taevaarmastuse päike, mu südamesse soojust tõi.
Ses valguses me usk, nii väike, ka rõõmsalt haljendama lõi.
Mu usk, oh Vaim, see Sinu töö, ei ma siis kartma löö!
Õnnitlevad Juuru Mihkli kogudus õnnitleb ja tänulik Miikaeli kirikukoor.
 
Kallitele laululastele, ANU VANANURMele ja ANNA-RUTH BLOWER'ile, soovib rohkeid Taeva-Isa õnnistusi sünnipäeva puhul Saue Kristliku Vabakoguduse tänulik pere.
 
Armas sünnipäevalaps ELIS VÕSU – sind õnnitleb Tartu Salemi Baptistikogudus ja kinnitab sõnadega 91st Psalmist: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
 
Teile, RIIVO VÄÄN, LIIS LANG ja CRISTIANA MARIA TASA, soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.