Esmaspäev, 12. aprill 2021
 
SILVI MEOS, MERIKE NIRK, VALVE LUUKA, EDA PÄÄRO, IMBI HERM, TOIVO KAASIK, AVE NAAB, MERLE TUUL, MERIKE SAAR, ELE RAHA, KAIRI KIPPAR, MAIE KIVISILD, ANNAR ALAS ja ELLE SEPP.
 
SILVI MEOS ja MERIKE NIRK -  Sünnipäeval õnnitlevad Teid Metodisti kiriku Tallinna kogudusepere ja pastorid.
 
VALVE LUUKA – Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne! Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus.”
 
EDA PÄÄRO – Rikkalikke õnnistusi uueks eluaastaks sõnadega 37-stPsalmist: “Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub!” ja IMBI HERM - Soovime Jumala õnnistusi sõnadega 92-st Psalmist: Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.” Õnnitleb Rakvere Metodistikoguduse pere.
 
Armas pastor TOIVO KAASIK ja AVE NAAB - Tänasel sünnipäeval tervitavad Teid Rakvere Adventkoguduse liikmed, soovides rõõmu, tervist ja Jumala kaitset uude eluaastasse!
 
MERLE TUUL“Otsige Jumalat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal!" Nende sõnadega Jesaja raamatu 55-st peatükist soovib palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi Laine.
 
ELE RAHA – Vastseliina kogudus õnnitleb Sind sünnipäeva puhul.
 
Armas MERIKE SAAR - Soovime Jumala imelist ligiolu ja Tema erakordset soosingut uuel eluaastal! Julgustagu ja rõõmustagu Sind Jumala sõna Psalmist 121: "Issand hoiab sind kõige kurja eest, Tema hoiab sinu hinge"!​ Õnnistavad usukaaslased Reeli, Elvi, Aime, Malle, Helda ja Elle.
 
Kallis õeke KAIRI KIPPAR - Taeva Isa õnnistusi su uuele aastaringile! ja kallis õeke MAIE KIVISILD - Palju Issanda õnnistusi juubelisünnipäeva puhul! - soovivad sõbrad Saue Kistlikust Vabakogudusest.
 
 MAIE KIVISILD ja ANNAR ALAS - „Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei Ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku.
Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab.” Sõnadega 121-st Psalmist, soovib rohkeid Jumala õnnistusi, Mähe Baptistikogudus.
 
 ELLE SEPP – Palju õnne, tervist, rahu, rõõmu ja Jumala õnnistusi igasse päeva soovivad Varvu, Elvi, Lehte.